Йозеф Авін (Jozef Awin)

Йозеф Авін (Jozef Awin)

  • 1883, Львів – 1941, Львів
  • Скінчив львівську гімназію, згодом продовжив навчання у Мюнхені, де з відзнакою закінчив факультет архітектури у Політехнічному інституті. Потім повернувся до Львова.

    Інженер, архітектор, живописець. Йозеф Авін працював над архітектурними проектами, реалізованими переважно на території Галичини. Працював в галузі охорони пам’яток єврейської історії, зокрема, синагог, молитовних будинків, єврейських кладовищ, тощо. Він самостійно відреставрував деякі старовинні синагоги.

    З ініціативи Авіна у 1925 р. у Львові було засновано Кураторіум Опіки над Пам’ятками Єврейської Культури (далі КОПЄКЛ), котрий згодом був перейменований у Товариство Друзів Єврейського Музею у Львові (далі ТДЄМЛ). Також Йозеф Авін писав статті, присвячені єврейським пам’яткам, котрі друкувались у закордонній єврейській пресі, а також у єврейських виданнях Галичини та Польщі.

    Йозеф Авін став однією з перших жертв гітлерівської окупації і загинув у 1941 р. у Львові.

Джерела:
1. Б. М. Пінчевська. Творчість єврейських художників Східної Галичини 1900-1939 років. Корсунь-Шевченківський, Корсунський видавничий дім “Всесвіт”, 2013. 240 с.

Інші профілі

Ілля Тодуркін

Ілля Тодуркін

Ілля Тодуркін звертається до графіки та скульптури, як до практики створення артефактів, що відображають відчуття або міркування, мають властивості пам’яті та стають носіями особистого досвіду

Марʼян Внук

Марʼян Внук

Досконале володіння реалістичною пластикою та досвід роботи з монументальною скульптурою дозволили Марʼяну Внуку посісти місце в дисципліні, нав’язаній соцреалізмом, одним із провідних творців якого він став

Денис-Лев Іванцев

Денис-Лев Іванцев

Для другої половини 30-х років картинам Дениса-Льва Іванцева притаманний абстрактно-філософський зміст. Наприкінці 30-х років — початку 40-х з’явився пейзажний живопис митця. До монументальної спадщини Дениса Іванцева належать розписи в українських церквах у Галичині

вверх